Al meer dan 30 jaar uw huizenpartner aan de Walcherse kust.

Langendam 43
4374 AB Zoutelande

 Postbus 12
4374 ZG Zoutelande

 Tel:  (0118) 561 675
       (0118) 561 811
Fax: (0118) 561 739

 roosemak@zeelandnet.nl

Taxaties - extra informatie


Taxatierapport: altijd handig!

 

EEN TAXATIERAPPORT IS NIET ALLEEN TE GEBRUIKEN BIJ HET SLUITEN VAN EEN HYPOTHEEK

 

Een taxatierapport is niet alleen van belang bij het aanvragen van een hypotheek, maar ook bijvoorbeeld bij het bezwaar maken tegen een WOZ-aanslag van de gemeente, een echtscheiding of het aanpassen van uw huidige hypotheek.

 

Hieronder gaat Roose Makelaardij o.g. in op de redenen van een taxatie

 

Hypotheek.

Het meest bekend is het gebruik van een taxatierapport ten behoeve van de hypotheek. Dit hoeft niet altijd het afsluiten van een hypotheek bij aankoop van een woning te zijn. Ook tijdens de looptijd van uw hypotheek is het verstandig een taxatierapport te laten opstellen. Bij sommige hypotheken is het mogelijk tussentijds het rentepercentage naar beneden aan te passen mits de waarde van de woning genoeg is gestegen. Deze waardestijging kan het gevolg zijn van de markt, maar kan ook bijvoorbeeld ontstaan doordat u de woning verbouwd heeft of omdat er iets in de directe omgeving is veranderd.

 

Verbouwing.

Overweegt u uw huidige hypotheek over te sluiten bij een andere bank of denkt u eraan een tweede hypotheek te nemen voor een verbouwing? Eén van de eerste vragen van de bank zal altijd zijn wat de waarde van uw woning op dit moment is, en hoe beter u deze vraag kunt beantwoorden, hoe beter de hypotheekadviseur de juiste hypotheek voor u kunt afsluiten.

 

Bij een nieuwbouwwoning.

Koopt u een nieuwbouwwoning, dan heeft u voor de financiering over het algemeen geen taxatierapport nodig, maar het is toch verstandig om een rapport op te laten stellen als u van plan bent veel aan de woning te verbouwen. Zo kunt u controleren of uw plannen de waarde van uw nieuwbouwwoning voldoende doen stijgen en of u niet te veel investeert.

Een taxatierapport bij een hypotheek wordt vaak als één van de laatste dingen geregeld, maar zeker bij het aankopen van een woning kan het verstandig zijn de taxatie eerder te laten uitvoeren.

 

Woning kopen:

Een (aankoop) taxatie is te gebruiken bij het bepalen van de biedingstrategie, als u geen gebruik maakt van een aankoopmakelaar (of dit verstandig is zie onze site aankoopbemiddeling). U krijgt ook een beter beeld van de juridische of bouwkundige bijzonderheden van de woning. Hierbij kunt u denken aan het afwijken van perceelgrenzen, aanwezigheid van asbest of olietanks. Al deze aspecten worden in een taxatierapport behandeld.

 

 

 

Herbouwwaarde:

Een taxatierapport kan ook opgesteld worden om de herbouwwaarde van een woning vast te stellen voor de opstalverzekering. In een derdelijk rapport wordt geen verkoopprijs genoemd, maar uitsluitend het bedrag dat nodig is om een soortgelijke woning na verwoesting door brand weer op te bouwen. Op deze manier kunt u over het algemeen voorkomen dat u onderverzekerd bent bij brand. Zeker na een uitgebreide verbouwing kan het verstandig zijn een dergelijke taxatie uit te laten voeren, om onderverzekering te voorkomen.

 

Woning verkopen:

Ook bij de verkoop van een woning kan een taxatierapport goed dienst doen. Als u zonder makelaar uw woning verkoopt (of dit verstandig is zie ons site uw woning verkopen) kunt u door middel van een taxatierapport uw prijs onderbouwen naar een eventuele koper. Of u kunt het rapport gebruiken om voor uzelf de bodemprijs van te stellen.

Heeft u uw woning nog niet (definitief) verkocht en wilt u wel een nieuwe woning kopen, dan kan het voorkomen dat sommige banken een taxatierapport vragen van uw huidige woning ter onderbouwing van uw nieuwe hypotheek of de tijdelijke overbrugging.

 

WOZ

Een taxatierapport kan gebruikt worden bij het bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking van de gemeente. Deze WOZ-waarde vormt op dit moment de basis voor de onroerendzaak belasting die men betaalt, maar ook voor de waterschapsbelasting en voor het huurwaardeforfait bij de inkomstenbelasting. De WOZ waarde zal in de toekomst voor steeds meer doeleinden gebruikt gaan worden. vanaf dit jaar (2010) wordt de WOZ waarde ook gebruikt bij het vaststellen van successierecht. Dat is de belasting die de erfgenamen moeten betalen over de erfenis die zij ontvangen. Daarmee krijgt de WOZ waarder een steeds groter belang op allerlei fiscaal gebied en is het van het grootste belang dat deze waarde juist wordt vastgesteld. In een taxatierapport kan rekening gehouden worden met de uitgangspunten voor de WOZ en dan kan een dergelijk rapport een goede onderbouwing zijn voor een succesvol bezwaarschrift.

 

Scheiding

Een taxatierapport is ook van belang bij een scheiding of het ontbinden van een samenlevingscontract. De waarde van de woning wordt dan op onafhankelijke wijze vastgesteld en kan gebruikt worden bij de verdere afhandeling van de zogenaamde boedelscheiding. Ook bij overlijden is het voor de erfgenamen van belang de waarde van een woning vast te laten stellen, zodat de totale erfenis goed verdeeld kan worden.