Al meer dan 30 jaar uw huizenpartner aan de Walcherse kust.

Langendam 43
4374 AB Zoutelande

 Postbus 12
4374 ZG Zoutelande

 Tel:  (0118) 561 675
       (0118) 561 811
Fax: (0118) 561 739

 roosemak@zeelandnet.nl

Het dorp Zoutelande


Zoutelande (Zeeuws: Zóetelande/Zoetelande) is een dorp op Walcheren, in de Zeeuwse gemeente Veere .

Heeft ca. 1500 inwoners. Het ligt tussen Dishoek en Westkapelle in.

Vanoudsher is Zoutelande voornamelijk een boerendorp, en was de landbouw en de daaraan gekoppelde activiteiten de belangrijkste economische activiteit. Dit karakter veranderde geleidelijk maar zeker echter door de toenemende vraag naar strandrecreatie sinds ongeveer midden 19e eeuw.

Toerisme vormt voor Zoutelande tegenwoordig de belangrijkste bron van bestaan. Overigens wordt Zoutelande, samen met het strand van Dishoek en Westkapelle, ook wel de Zeeuwse Rivièra genoemd, naar de befaamde zuid-Franse kust. Dit omdat er weinig andere Nederlandse stranden op het zuiden zijn. Het behoort tot de meest bezochte badplaatsen aan de Zeeuwse kust; men treft er veel mogelijkheden tot overnachting aan, zowel bij particulieren als in hotels en pensions. Ook is er een zeer uitgebreide middenstand, eveneens toegespitst op de vele (vaak Duitse) toeristen, en geconcentreerd rond een boulevard.

Evenals Domburg was ook Zoutelande rond de eeuwwisseling geliefd bij Nederlandse kunstschilders.

 

Monumenten

Dorpskerk met dertiende-eeuwse toren. Zoals bijna alle dorpen heeft ook Zoutelande zijn monumenten. Allereerst de Nederlandse Hervormde Kerk met een toren waarin nog fragmenten van laat 13de-eeuwse baksteengotiek zijn te bespeuren. Later, rond 1500, werd de kerk door toevoeging van een noordbeuk omgevormd tot  Hallenkerk.

In  1573 werd dit door oorlogsschade tijdens de  Tachtig jarige Oorlog teniet gedaan. Men vermoedt dat toren en kerk rond 1738 hun tegenwoordige gedaante hebben gekregen. In 1950, maar ook onlangs vond nog een restauratie plaats. Wie om de kerk heen loopt zal constateren dat door vroegere verstuivingen van het duinzand de onderste torengeleding onder het stuifzand is verdwenen. De parochie Zoutelande is legendarisch verbonden met de naam Sint Willebrord.

 

Een zeer oude bezienswaardigheid, de Willibrordusput, is met het aanleggen van de huidige zeedijk verloren gegaan. De put, door Willibrordus gegraven, dateerde uit de 16de eeuw en zou, volgens de legende, geneeskrachtig water hebben geleverd. Door afkalving van de kust verdween de put uiteindelijk in zee. Er werd een paar maal een nieuwe gegraven, maar ook deze verdween, zoals gezegd, met de verzwaring van de zeedijk. Om de geschiedenis niet verloren te laten gaan bouwde men in de jaren '80 onder aan de dijk, naar oude afbeeldingen, een nieuwe put.

Ook heeft Zoutelande een molen (zie Zoutelande molen). De korenmolen, een ronde stenen bovenkruier en grondzeiler, stamt uit 1722.

 

Wapen

Het wapen van Zoutelande bevat in goud een leeuw van keel (rood), waaroverheen een barensteel van azuur (blauw).

Het afgeleid van het wapen van het graafschap Holland, aangezien de heren van Zoutelande pretendeerden verwant te zijn aan de graven van Holland, vandaar ook de barensteel. Het wapen kwam voor in de 17e eeuw en werd op 31 juli 1817 bevestigd als gemeentewapen.

 

Economie

Winkelen

Markten

In Zoutelande is er in de zomermaanden markt op dinsdag van 12.00 - 21.00 uur.