Al meer dan 30 jaar uw huizenpartner aan de Walcherse kust.

Langendam 43
4374 AB Zoutelande

 Postbus 12
4374 ZG Zoutelande

 Tel:  (0118) 561 675
       (0118) 561 811
Fax: (0118) 561 739

 roosemak@zeelandnet.nl

Energie Label


Hoe kom ik aan een energielabel voor mijn woning?

 

Heeft u nog geen energielabel voor uw woning? Dan ontvangt u in januari of februari 2015 een voorlopig energielabel. U kunt dit voorlopige energielabel zelf online omzetten in een definitief label. Dat heeft u nodig als u uw huis verkoopt of verhuurt. Heeft u al een energielabel en wilt u dit vernieuwen? Ook dat kunt u online doen. Een definitief label kost naar verwachting enkele tientjes.

 

Voorlopig energielabel ontvangen

Huiseigenaren die nog geen energielabel hebben, krijgen in januari en februari 2015 een voorlopig energielabel thuisgestuurd. Het voorlopige label is gebaseerd op al bekende gegevens, zoals woningtype, oppervlakte en bouwjaar.

Het voorlopige energielabel is een inschatting. Misschien heeft u inmiddels uw vloer laten isoleren of zonnepanelen laten installeren. Dit kunt u aangeven zodra u het voorlopige energielabel omzet in een definitief label. Op basis van deze maatregelen kan het definitieve label anders uitvallen dan het voorlopig label.

 

Wanneer ontvangt u het voorlopige energielabel?

In onderstaand schema kunt u zien wanneer u het voorlopige energielabel krijgt thuisgestuurd:

Ontvangstschema voorlopig energielabel per provincie
Zuid-Holland

 16 of 20 januari 2015

Noord-Holland en Zeeland*

 23 of 27 januari 2015

Noord-Brabant en Limburg

 30 januari of 3 februari 2015

Utrecht en Gelderland

 6 of 10 februari 2015

Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland

 13 of 17 februari 2015

 

* In Zeeland is iets mis gegaan bij de verzending van het voorlopige energielabel. Mensen die hun voorlopige label nog niet hebben ontvangen, krijgen dit begin april alsnog toegestuurd.

 

Definitief energielabel aanvragen

U kunt online uw voorlopige energielabel omzetten in een definitief energielabel. Wat moet u hiervoor doen?

 1. Log met uw DigiD in op www.energielabelvoorwoningen.nl.
 2. Controleer uw woninggegevens en pas ze eventueel aan.   
 3. Voeg digitaal bewijs toe, als u energiebesparende maatregelen heeft getroffen (bouwtechnisch rapport, factuur, foto's).
 4. Selecteer een erkend deskundige (op basis van tarief, klantbeoordelingen of reactietijd).
 5. Verstuur uw gegevens.

Erkend deskundige controleert gegevens

De erkend deskundige (energieadviseur, makelaar of bouwtechnisch specialist) controleert uw gegevens vervolgens op afstand. Hij kan met u overleggen over de gegevens die u heeft verstrekt. De erkend deskundige komt dus niet bij u thuis langs.

Heeft de erkend deskundige uw gegevens goedgekeurd, dan ontvangt u het definitieve energielabel per mail van de Rijksoverheid. Na goedkeuring van uw gegevens vindt de registratie van het definitieve label automatisch plaats.

 

Definitief energielabel binnen enkele dagen

Soms ontvangt u al binnen een dag een definitief energielabel. Meestal duurt het iets langer.

Hoe snel u uw definitieve energielabel ontvangt, hangt af van:

 • de kwaliteit van het aangeleverde bewijsmateriaal;
 • de reactiesnelheid van de erkend deskundige.

Geldigheid definitief energielabel

Het definitieve label blijft (net als het energielabel dat vóór 2015 is afgegeven) 10 jaar geldig.

Kosten energielabel

Een voorlopig energielabel is gratis. Een definitief energielabel gaat naar verwachting enkele tientjes kosten. Dit zijn de administratiekosten van de erkend deskundige.

 

U bezit al een energielabel en wilt dit vernieuwen

Heeft u vóór 2015 al een energielabel voor uw woning ontvangen laten opstellen en wilt u een nieuwe? Bijvoorbeeld omdat u de woning wilt verkopen en het oude label geen juist beeld meer geeft van de energieprestatie van uw huis? Ook dan kunt u dit via www.energielabelvoorwoningen.nl online regelen. De procedure is hetzelfde als hiervoor beschreven. Ook in dit geval bedragen de kosten naar verwachting een paar tientjes.

 

Online aanvragen definitief label lukt niet

Lukt het u niet om online uw definitieve energielabel aan te vragen? Bijvoorbeeld omdat u geen internet heeft, of omdat de woningeigenaar is overleden en u niet kunt inloggen met DigiD? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk energielabel: telefoonnummer 0800-0808 of .

 

Voor welke woningen en gebouwen is een energielabel verplicht?

Voor de meeste woningen en utiliteitsgebouwen (zoals kantoren, scholen of ziekenhuizen) is een energielabel bij verkoop of verhuur verplicht.

Gebouwen met verplicht energielabel

Het energielabel is verplicht bij de verhuur en verkoop van:

Woningbouw

 • woningen en appartementen;
 • woonwagens bedoeld voor permanent gebruik;
 • recreatiewoningen die meer dan 4 maanden per jaar worden gebruikt of met een verwacht energieverbruik van meer dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik;
 • gebouwen met onzelfstandige woonruimten (wordt als 1 gebouw doorgerekend).

Utiliteitsbouw

 • gezondheidszorggebouwen (klinisch en niet-klinisch);
 • overheidsgebouwen;
 • horecagebouwen;
 • kantoorgebouwen;
 • bedrijfsverzamelgebouwen;
 • bijeenkomstgebouwen (zoals schouwburgen);
 • sportgebouwen;
 • winkels.

Gebouwen waarvoor geen energielabel nodig is

Een energielabel is niet nodig voor de volgende gebouwen:

 • beschermde monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening);
 • woonboten;
 • gebouwen voor religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën);
 • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2;
 • (agrarische) bedrijfspanden bedoeld voor opslag of bewerking (fabriekshallen);
 • tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen);
 • recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar worden gebruikt en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik;
 • gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (zoals schuren of garages).

 

Ik ben het oneens met het definitieve energielabel voor mijn woning. Wat kan ik doen?

Bent u het niet eens bent met het definitieve energielabel dat aan uw woning is toegekend? Bespreek dit eerst met de erkend deskundige die het label heeft verstrekt. Daarna kunt u eventueel een klacht indienen bij de Geschillencommissie Energielabel.

Een klacht onderling oplossen

Ga altijd eerst in gesprek met de adviseur die de gegevens van uw woning heeft beoordeeld. Helpt een telefoontje niet, stuur dan een brief met uw klacht. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen? Dan kunt u naar de Geschillencommissie Energielabel.

Een klacht indienen bij de geschillencommissie

U kunt zowel schriftelijk als digitaal een klacht indienen bij de Geschillencommissie Energielabel.

De kosten hiervan bedragen € 27,50. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend.

 

 

Krijg ik een boete als ik geen definitief energielabel heb bij verkoop of verhuur van mijn woning?

Als huiseigenaar loopt u het risico een boete te krijgen, als u geen definitief energielabel heeft bij de verkoop of verhuur van uw woning.

Boete bij ontbreken definitief energielabel

Sinds 1 januari 2015 controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport op de aanwezigheid van het definitieve energielabel bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen.

Heeft u als huiseigenaar bij de verkoop of verhuur van uw woning geen definitief energielabel? Dan loopt u het risico op een boete. Die kan oplopen tot maximaal € 405. U krijgt de mogelijkheid om alsnog een energielabel aan te vragen, voordat u een boete krijgt.