Al meer dan 30 jaar uw huizenpartner aan de Walcherse kust.

Langendam 43
4374 AB Zoutelande

 Postbus 12
4374 ZG Zoutelande

 Tel:  (0118) 561 675
       (0118) 561 811
Fax: (0118) 561 739

 roosemak@zeelandnet.nl

Aankoopbemiddeling - extra informatie


Beknopte uitleg bij het inschakelen van Roose Makelaardij als aankoopmakelaar!

 

Als u een woning heeft gezien waar uw interesse naar uit gaat, adviseren wij u de eerste bezichtiging van de woning zelfstandig te doen, Roose Makelaardij kan in deze fase namelijk nog niet veel voor u betekenen. U moet eerst weten of de bezichtigde woning, wel de woning van uw dromen is.

 

Tweede bezichtiging

 

Als u een woning heeft bezichtigd en u heeft het idee dat deze woning voldoet aan uw wensen dan schakelt u Roose Makelaardij als aankoop makelaar in. In overleg met u en de verkoper of verkopend makelaar wordt een datum voor de tweede bezichtiging afgesproken. Roose Makelaardij gaat dan mee naar de tweede bezichtiging voor de taxatie en dus de waardebepaling, Roose Makelaardij let op waardebeïnvloedende factoren zoals de staat van onderhoud, afwerkingsniveau, ligging van de woning etc., ook zorgt de aankoopmakelaar uiteraard voor het complete vooronderzoek zoals: kadastrale gegevens, milieu, bestemmingsplan, ondergrondse tanks, de tijd dat de woning te koop staat, enzovoort. Roose Makelaardij  kan indien gewenst de bouwtechnokeuring via een extern bureau regelen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de aspecten van de woning, daar heeft u Roose Makelaardij voor ingeschakeld. Na de 2e bezichtiging volgt een nabespreking telefonisch of op ons kantoor waarin Roose de plus- en minpunten uiteenzet. Alle aspecten van de woning komen aanbod en worden met u besproken.

De onderhandeling.

Op basis van de ingewonnen informatie tijdens en na de inspectie zal Roose Makelaardij een waarde vaststellen aan de woning, de waarde komt tot stand door de jarenlange ervaring en zijn marktkennis die hij tot zijn beschikking heeft.  De waarde wordt vervolgens telefonisch met u besproken, op basis hiervan kunt u overwegen of de woning binnen uw financiële budget ligt, en u

een onderhandeling wilt openen.

Wilt u een onderhandeling openen, Roose Makelaardij heeft beroepshalve veel ervaring met het onderhandelen. Roose makelaardij weet waar u rekening mee moet houden wat betreft biedingen en de verdere voorwaarden in de onderhandeling. Dit wordt vooraf uitgebreid met u doorgenomen, en uiteraard houden we u op de hoogte van de vorderingen.

De koopakte


Wanneer u met de verkopende partij overeenstemming heeft bereikt over de koopsom, de leveringsdatum, eventuele overname van roerende zaken, de ontbindende voorwaarden, de notariskeuze, enzovoort, stelt doorgaans de verkopende makelaar deze koopakte op. Roose Makelaardij zal deze koopakte nauwkeurig nalopen, om er zeker van te zijn dat gemaakte afspraken goed worden vastgelegd en dat uw belangen goed en compleet worden omschreven. Indien de verkopende partij geen makelaar heeft kan Roose Makelaardij tegen een geringe vergoeding de koopakte samen met partijen opstellen.

Naar de notaris

Op de dag van de overdracht van de woning bij de notaris, heeft Roose Makelaardij een afspraak met de verkopende

partij gemaakt om de woning voor een laatste maal voor de overdracht te bekijken, daarbij zullen we kijken of alles

is opgeleverd conform afspraak welke waren verwoord in de koopakte, de meterstanden worden daarbij tevens opgenomen en we controleren of u de verzekering van de opstal heeft geregeld. Daarna zorgen we ook voor de notariële begeleiding.

De notaris stelt op basis van de gegevens die de verkopende makelaar aan de notaris ter beschikking heeft gesteld de leveringsakte op. De akte wordt gecontroleerd alsmede de nota van afrekening. Deze wordt dan door u in aanwezigheid van Roose Makelaardij, de notaris en/of de verkopende partij ondertekend.

 

De kosten

 

Wij werken op basis van No cure, No pay basis, ofwel wordt er via onze aankoopbemiddeling geen woning

aangekocht dan geen kosten. 

 

De betaling van het aankoopprestatie-provisie zal plaatsvinden via de notaris in de opgestelde nota van afrekening bij de aankoop van de woning. 

 

Heeft u meer vragen over onze aankoopbemiddeling bel ons 0118-561675 of mail ons